Lisbeth Dreyer

 Gyldendal Norsk Forlag AS

Gyldendal Barn & Ungdom 2011

Tekst: Lisbeth Dreyer

Omslag og illustrasjoner: Gustav Kvaal 

Boka er utgitt med støtte fra Norsk kulturfond

www.gyldendal.no

ISBN 978-82-05-40661-2