Lisbeth Dreyer

Knud Knudsen åpnet sitt første fotoateliér i Bergen i 1864 og arbeidet i begynnelsen som portrettfotograf, men konsentrerte seg etter hvert mer og mer om landskapsfotografier rettet mot det økende turistmarkedet. Dette gjorde at han gang på gang la ut på reise for å fotografere landskap, dagligliv, bymiljø, skysstasjoner og hoteller over hele Norge, og boken dekker blant annet reiser i Hardanger, Sogn, Jotunheimen, Nord-Norge, Sørlandet og Oslo. 

Han fotograferte slektningene sine i Bergen og Hardanger, studiereisen til Tyskland i 1862 og en reise til Amerika i 1893, samt fruktgården sin i Odda, som han var lidenskapelig opptatt av. Fotografiene hans dokumenterer både hans eget liv og en epoke i norsk historie. 

Svært mye av arkivet etter Knud Knudsen er bevart, og teller nesten 10.000 originale glassplater. I 2012 ble arkivet en del av Norges dokumentarv i UNESCOs Memory of the World-register.

Foto: Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Foto: Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Foto: Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Knud Knudsens album

Skald 2015

Forfattere: Skule Eriksen , Lisbeth Dreyer 

Bokmål

26,0 x 24,0 cm

320 sider

Innbundet

Formgiving: Øystein Vidnes, Skule Eriksen

ISBN 9788279592242