Lisbeth Dreyer

Ein gong.

Høgt i eit tre budde Ugla og eg.

Ein gong.

Høgt i eit tre budde Ugla og eg.

Tekst: Lisbeth Dreyer 

Illustrasjon: Gustav Kvaal

Grafisk form: Øystein Vidnes

 S k a l d 2013

www.skald.no

isbn 978-82-7959-197-9