Lisbeth Dreyer

Vigmostad & Bjørke AS 2008

Tekst: Lisbeth Dreyer

Illustrasjoner og design: Evy M. Sørensen

ISBN 978-82-419-0509-4